NCFBryne CK
Program veteran NM 2009

Med forbehold om justeringer og endelige godkjenninger.

Lørdag 4 juli - kl 13:00
Tempo rundløype 22 km
Ca 115 hm

Trekning av startrekkefølgen på tempoen foretas etter påmeldingsfristens utløp og publiseres her onsdag 1.juli.

Det ilegges en bot på 300 kroner for påmeldte ryttere som uteblir fra start i tempoøvelsen uten gyldig legeerklæring. Legeerklæring skal leveres i sekretariatet senest samme dag som øvelsen går.

 

Søndag 5 juli - kl 10:00
Fellesstart rundløype 22 km
Ca 115 hm per runde

Oppdatert siste gang mandag 22 juni

 


Høydekurve, trykk for stor utgave.